آگهی قسمت سوم برنامه تلویزیونی مستند التهاب

مدیران محترم شرکت های بازاریابی شبکه ای

باسلام

 پیرو نامه شماره 60/33701 مورخ 95/01/31 به عنایت به اینکه شبکه دوم سیما، در نظر دارد، ساعت 20:51 روز چهارشنبه مورخ 1395/02/15 برنامه مستند التهاب در خصوص "دسیسه های هرمی" پخش نماید، لذا مقتضی است، موضوع فورا در سایت آن شرکت ها درج گردد.


http://panberes.ir/blog/post/90001

  ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

 تلفن گویا : 87118