چگونه شماره حساب خود را تغییر دهم؟

برای تغییر شماره حساب میتوانید به وارد حساب کاربری خود شوید و در منوی کاربری برروی گزینه "اطلاعات حساب کاربری" کلیک کنید، سپس برروی دکمه "درخواست تغییر شماره حساب" کلیک و اسکن دفترچه حساب را ارسال کنید .

توجه : می‌بایست نام حساب کاربری و نام بازکننده حساب یکسان باشد، در غیر این صورت پورسانتی به حساب شما واریز نخواهد شد.در ضمن فقط برای یک ماه(ماه اول) می‌توانید شماره حساب شخص دیگری را اعلام فرمایید تا پورسانت شما واریز گردد، در غیر این صورت پورسانت در ماه دوم واریز نخواهد شد .


https://www.panberes.ir/blog/post/69001