چرا نمی توانم معرف بشوم؟

افرادی که نماینده فروش هستند و سه ماه خرید نکرده اند  نمی توانند معرف شوند

افرادی که کد واحد ندارند و در شرکتی دیگر فعال هستند نمی تواند معرف شوند

افرادی که فسخ قرار داد زده اند نمی توانند معرف شوند


http://panberes.ir/blog/post/66001

  ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

 تلفن گویا : 87118