قوانین و مقررات تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه‌ای

قوانین بازاریابی شبکه ای

 قوانین و مقررات تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه‌ای
1.  قانون تجارت الکترونیک
2.  آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی
3.  الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی
4.  آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی
5.  دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای
6.  آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای
7.  فهرست گروههای کالایی قابل عرضه در بازاریابی شبکه ای
8.  نمونه قرارداد شرکت های بازاریابی شبکه ای با بازاریاب
9.  اینفوگراف شایعه در فضای مجازی
10.  اینفوگراف مراحل صدور پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ای
11.  اینفوگراف ماده 26 آیین نامه اجرایی صدور مجوز بازاریابی شبکه ای
12.  اینفوگراف ماده 7 آیین نامه اجرایی صدور مجوز بازاریابی شبکه ای
13.  اینفوگراف بازاریابی شبکه ای
14.  اینفوگراف ضوابط بازاریابی شبکه ای
15.  اینفوگراف خرید اینترنتی
16.  اینفوگراف طرح پونزی


http://panberes.ir/blog/post/59001

  ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

 تلفن گویا : 87118