طرح کسب درآمد از بازاریابی شبکه ای پنبه ریز، رده های سازمانی طلا، نقره، برنز و پورسانت رده های راهبری مروارید، یاقوت، زمرد،الماس، الماس آبی، الماس سرخ

طرح کسب درآمدی

اصطلاحات و تعاريف:

مشاور مستقل فروش: به فردي اطلاق مي‌گردد که با معرفي شدن به فرصت درآمدزايي شرکت پس از ثبت نام امکان گذراندن دوره‌هاي آموزشي و فروش کالا و معرفي افراد ديگر را به فرصت درآمدزايي پيدا مي‌کند.

مصرف‌کننده نهايي: فردي است که به قصد مصرف کالا، کالاهاي فروشگاه شرکت را از نمايندگان مستقل فروش خريداري مي‌نمايند.

  •  (P):امتياز کالاعددي است که مبناي پرداخت پورسانت مي‌باشد و تابعي از حاشيه سود شرکت از فروش آن کالا مي‌باشد. که در محاسبه پورسانت هر امتياز برابر با 10،000 ريال مي‌باشد.
  •  سطح: هر فرد که به عنوان مشاور مستقل فروش به شرکت معرفي مي‌گردد در سطح اول فرد معرفي کننده قرار مي‌گيرد. به همين ترتيب هر معرفي جديد سطح جديد را در شبکه فروش افراد ايجاد مي‌نمايد.

مشاور مستقل فروش واجد شرايط: مشاور مستقل فروشي است که در ماه جاري 1،000،000 ريال فروش شخصي انجام داده باشد. در صورتي که فردي واجد شرايط نگرديده باشد امکان دريافت پورسانت را نخواهد داشت.

گروه فروش: شبکه‌اي از نمايندگان مستقل که پس از معرفي يک فرد وارد سازمان فروش او مي‌گردند يک گروه فروش را تشکيل مي‌دهند به عنوان مثال فردي که دو نفر را به عنوان مشاور مستقل فروش به سازمان فروشش اضافه کرده است داراي دو گروه فروش است.

فشرده‌سازي (Comperession): در صورتي که در پايان هر ماه فردي واجد شرايط نشده باشد طرح درآمدزايي شرکت اين طور در نظر مي‌گيرد که گويي اين فرد در سازمان وجود ندارد و هر فرد واجد شرايط در سطح يک اولين فرد در مجموعه بالاي خود قرار مي‌گيرد که واجد شرايط باشد.

نسل: هر مشاور مستقل فروش که مطابق جدول راهبري به رده مرواريد به بعد رسيده باشد يک نسل فروش را تشکيل مي‌دهد و مجموعه فروش او نسل جديدي ايجاد مينمايد که در نسل بعدي راهبر بالاتر از خود  قرار ميگيرد.

 

نسل اول: قسمتي از شبکه يک راهبر است که راهبري هم رده يا بالاتر از خودش در آن وجود نداشته باشد.

 

رده هاي سازماني:

 

رده سازماني

حداقل حجم فروش سازمان (امتياز)

گروه فروش اول

گروه فروش دوم

گروه فروش سوم

گروه فروش چهارم

برنز

1000

------

------

-----

-----

نقره

2000

-------

-------

------

-----

طلا

4000

حداقل يک نقره

حداقل يک برنز

حداقل يک فرد واجد شرايط

------

 

 

رده هاي راهبري:

 

رده راهبري

حداقل فروش سازماني (امتياز)

گروه فروش اول

گروه فروش دوم

گروه فروش سوم

گروه فروش چهارم

گروه فروش پنجم

مرواريد

10.000

حداقل يک طلا

حداقل يک نقره

حداقل يک برنز

حداقل يک واجد شرايط

----

ياقوت

30.000

حداقل يک مرواريد

حداقل يک طلا

حداقل يک نقره

حداقل يک برنز

حداقل يک برنز

زمرد

100.000

حداقل يک ياقوت

حداقل يک مرواريد

حداقل يک مرواريد

حداقل يک طلا

حداقل يک طلا

الماس

400.000

حداقل يک زمرد

حداقل يک ياقوت

حداقل يک ياقوت

حداقل يک مرواريد

حداقل يک مرواريد

الماس آبي

2،000،000

حداقل يک الماس

حداقل يک زمرد

حداقل يک زمرد

حداقل يک ياقوت

حداقل يک ياقوت

الماس سرخ

10.000.000

حداقل يک الماس آبي

حداقل يک الماس

حداقل يک الماس

حداقل يک زمرد

حداقل يک زمرد

 

انواع پورسانت:

خرده فروشي(Retail profit):

شرکت بابت فروش شخصي افراد حداکثر تا 30% از امتياز فروش آنها را به صورت تخفيف براي مشاورين مستقل فروش در نظر گرفته است که اين درصد براساس جدول زير در لحظه ثبت فاکتور به طور اتوماتيک از فاکتور آنها کم خواهد شد.

 

درصد تخفيف

امتياز هر فاکتور

10%

تا 39.99

15%

40-79.99
20%

80-199.99

25% 200-349.99
30% 350 به بالا

 

پورسانت سطحي (Unilevel):

به کليه مشاورين مستقل فروش مطابق با جدول ذيل با توجه به رده فرد، پس از اعمال فشرده‌سازي پورسانت سطحي پرداخت مي‌گردد.

 

سطح مشاور واجد شرايط برنز نقره طلا و بالاتر

سطح اول

10% 10% 10% 10%

سطح دوم

5% 5% 5% 5%

سطح سوم

- 3% 3% 3%

سطح چهارم

-

2% 2% 2%

سطح پنجم

- - 1% 1%

سطح ششم

- - - 1%

سطح هفتم

- - - 1%

 

پاداش کسب رده راهبري :

هر يک از مديران فروش در هنگامي که براي اولين به هر يک از رده هاي راهبري مي رسند براي يک بار پاداش ها و جوايز ذيل را مي توانند دريافت نمايند.

 

رتبه راهبري پاداش -
مروايد 10.000.000 ريال مدال سينه
ياقوت 20.000.000 ريال گردنبند
زمرد 80.000.000 ريال گردنبند
الماس 300.000.000 ريال انگشتر
الماس آبي 1.000.000.000 ريال انگشتر
الماس سرخ 5.000.000.000 ريال انگشتر

 

  • رده طلا نيز داراي مدال سينه ميباشد.

 

پورسانت (نسلي):

از رده مرواريد به بالا چنانچه در هر شاخه خود، فردي به رده خود فرد  يا بالاتر برسد يک نسل  ايجاد مينماييد که در اين حالت به شرح زير پورسانت نسلي دريافت مي‌نماييد . 

هر يک از نمايندگان مستقل فروش بسته به رده ، تا 6 نسل از مجموعه خود مطابق جدول ذيل از حجم فروش گروهي خود پورسانت دريافت مي‌نمايند.

نسل اول: قسمتي از شبکه يک راهبر است که راهبري هم رده يا بالاتر از خودش در آن وجود نداشته باشد.

رده راهبري

مرواريد ياقوت زمرد الماس الماس آبي الماس سرخ

نسل اول

3.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

نسل دوم

3.5%
 
4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%
نسل سوم

-

- 3% 3% 3% 3%
نسل چهارم - - - 2% 2% 2%
نسل پنجم - - - - 2% 2%
نسل ششم - - - - - 1.5%

 

پاداش باشگاه سفيران:

تمامي افرادي به رده الماس سرخ برسند و سه ماه متوالي واجدالشرايط الماس سرخ گردند ، واجدالشرايط ورود به باشگاه سفيران ميشوند و طبق جدول زير در 6 رده پاداش دريافت مينمايند.

 

رده

نحوه رسيدن به رده پاداش
سفير مرواريد 3 ماه متوالي حفظ رده الماس سرخ 2.000.000.000 ريال
سفير ياقوت 6 ماه متوالي حفظ رده الماس سرخ 6.000.000.000 ريال
سفير زمرد

12 ماه متوالي حفظ رده الماس سرخ

10.000.000.000 ريال
سفير الماس رسيدن به رده سفير + ايجاد يک شاخه الماس سرخ 2.000.000.000 ريال
سفير الماس آبي رسيدن به رده سفير + ايجاد سه شاخه الماس سرخ 5.000.000.000 ريال
سفير الماس سرخ رسيدن به رده سفير + ايجاد پنج شاخه الماس سرخ 10.000.000.000 ريال

توجه:

  • از رده مروارید به بالا مجاز به برگزاري جلسات در شعب مي باشند (پي کارت ميگيرند)
  • رده طلا واجد دريافت پورسانت نسلي ميباشد و داراي  يک نسل 3% پورسانت است.

 

  • از رده مرواريد به بالا مجاز به شرکت در گردهمايي شرکت ميباشند.


http://panberes.ir/blog/post/57001

  ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

 تلفن گویا : 87118