طرح کسب درآمد از بازاریابی شبکه ای پنبه ریز، رده های سازمانی طلا، نقره، برنز و پورسانت رده های راهبری مروارید، یاقوت، زمرد،الماس، الماس آبی، الماس سرخ

طرح کسب درآمدی

اصطلاحات  و تعاريف :

مشاور مستقل فروش: به فردی اطلاق می گردد که با معرفی شدن به فرصت درآمدزایی شرکت پس از ثبت نام امکان گذراندن دوره های آموزشی و فروش کالا و معرفی افراد دیگر را به فرصت درآمدزایی پیدا می کند.

مصرف کننده نهایی: فردی است که به قصد مصرف کالا، کالاهای فروشگاه شرکت را از نمایندگان مستقل فروش خریداری می نمایند.

امتیاز کالا(P): عددی است که مبنای پرداخت پورسانت می باشد و  تابعی از حاشیه سود شرکت از فروش آن کالا می باشد. که در محاسبه پورسانت هر امتیاز برابر با 10،000 ريال می باشد.

میزان پرداختی پورسانت و پاداش : براساس ضوابط موجود ِ حداکثر میزان پرداختی شرکت ۴۰٪ از مبلغ کل فروش میباشد.

سطح: هر فرد که به عنوان مشاور مستقل فروش به شرکت معرفی می گردد در سطح اول فرد معرفی کننده قرار می گیرد. به همین ترتیب هر معرفی جدید سطح جدید را در شبکه فروش افراد ایجاد می نماید.

مشاور مستقل فروش حائز شرایط: مشاور مستقل فروشی است که در ماه جاری 1،000،000 ریال فروش شخصی انجام داده باشد. در صورتی که فردی حائز شرایط نگردیده باشد امکان دریافت پورسانت را نخواهد داشت.

گروه فروش: شبکه ای از نمایندگان مستقل که پس از معرفی یک فرد وارد سازمان فروش او می گردند یک گروه فروش را تشکیل می دهند به عنوان مثال فردی که دو نفر را به عنوان مشاور مستقل فروش به سازمان فروشش اضافه کرده است دارای دو گروه فروش است.

فشرده سازی: در صورتی که در پایان هر ماه فردی حائز شرایط نشده باشد طرح درآمدزایی شرکت این طور در نظر می گیرد که گویی این فرد در سازمان وجود ندارد و هر فرد حائز شرایط در سطح یک اولین فرد در مجموعه بالای خود قرار می گیرد که حائز شرایط باشد.

نسل: قسمتی از شبکه یک مشاور مستقل فروش است که مشاوری هم رده یا بالاتر از خودش در آن وجود نداشته باشد. هر مشاور مستقل فروش که مطابق جدول سازمانی به رده طلا به بعد رسیده باشد یک نسل فروش را تشکیل می دهد و مجموعه فروش او از نسل بالای خود جدا می گردد. و در نسل دوم مشاور بالاتر از خود قرار می گیرد.

هر یک از مشاوران مستقل فروش متناسب با رده سازمانی اشان ِ تا ۷ نسل از حجم فروش سازمانش را پورسانت دریافت مینماید.

 

 رده های سازمانی

طرح درآمدی-رده های شبکه فروش

 

انواع پورسانت:

 

1- خرده فروشی :

شرکت بابت فروش شخصی مشاورین مستقل ِ 5٪ از قیمت کالا به صورت تخفیف در نظر گرفته است.

2-پورسانت حجم فروش شخصی:

حداکثر تا 20% از امتیاز مجموع فروش شخصی ماهانه آنها را به صورت پورسانت برای مشاورین مستقل فروش در نظر گرفته است که این درصد براساس جدول زیر در پایان هر ماه به حسابشان واریز میگردد.

طرح درمدی-محاسبه پورسانت

 

3- پورسانت سطحی :

به کلیه مشاورین مستقل فروش مطابق با جدول ذیل، پس از اعمال فشرده سازی پورسانت سطحی پرداخت می گردد.

طرح درآمدی-پورسانت سطحی

 

4- پاداش کسب رده راهبری :

کلیه مشاوران مستقل فروش ِ چنانچه در پایان ماه موفق به کسب یکی از رده های سازمانی به شرح جدول زیر گردند ِ پاداش مربوط به همان رده را دریافت خواهد نمود .

پاداش کسب رده

 

5- پورسانت نسلی :

هر یک از نمایندگان مستقل فروش بسته به رده ، تا 7 نسل از مجموعه خود مطابق جدول ذیل از حجم فروش گروهی خود پورسانت دریافت می نمایند.

 

پورسانت نسلی

 

توجه :

  • تمامی نمایندگان فروش از رده پلاتین به بالا به عنوان آموزش دهنده ِ مجاز به برگزاری جلسات در شعب می باشند. (پی کارت دریافت مینمایند)

 

 

دانلود فایل طرح درآمدی


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.