راهنمای دریافت کارت بازاریابی و pcard

راهنمای دریافت کارت بازاریابی و pcard

 

کارت بازاریابی:

جهت دریافت کارت بازرگانی بایستی وارد حساب کاربری خود شده و در میز کار گزینه دریافت کارت بازاریابی را انتخاب کنید .

 

 

صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود. در این مرحله میتوانید پشت و روی کارت را چاپ کنید.

نکته: تصویر چاپ شده بر روی کارت، همان تصویر پروفایل می باشد. لذا گزینه ویرایش تصویر پروفایل، برای ویرایش تصویر روی کارت قرار داده شده است.

 

 

پی کارت (pcard) :

برای دریافت پی کارت، گزینه دریافت را در میز کار انتخاب کرده تا امکان چاپ پشت و روی کارت برایتان فراهم شود.

 

نکته: تصویر چاپ شده بر روی کارت، همان تصویر پروفایل می باشد. لذا اگر میخواهید تصویر روی کارت را تغییر دهید، ابتدا تصویر پروفایل را از طریق میزکار تغییر دهید.

 


https://www.panberes.ir/blog/post/52001