راهنمای تغییر (معرف ) بالاسری

کاربر به طور کلی تا 72 ساعت بعد از ثبت نام (با هر سمتی) می تواند از بخش ویرایش اطلاعات برای تغییر بالاسری خود اقدام نماید.

در غیر این صورت و با گذشت 72 ساعت از زمان ثبت نام، باتوجه به جایگاه خود باید برای تغییر بالاسری اقدام نماید؛

نماینده فروش: در صورتی که نماینده فروش بلاک خرید شود، گزینه تغییر بالاسری در میز کار فعل شده و میتواند از آن طریق بالاسری خود را تغییر دهد. (لازم نیست حتما فسخ کند بلکه پس از بلاک خرید شدن، به دلیل کمپرس زیر مجموعه و بلاک بودن، گزینه در میز کار فعال می شود)

نکته: در صورت رفع بلاک خرید نیز گزینه تغییر بالاسری  همچنان فعال بوده تا زمانی که نماینده فروش خرید کرده و یا زیرمجموعه ثبت نماید.

دیگر روش برای تغییر بالاسری نماینده فروش، از طریق فسخ حساب کاربری می باشد. به این صورت که ابتدا باید فسخ کنید. پس از فسخ کامل، باید از طریق حساب کاربری برای ثبت نام مجدد اقدام نماید.

در این مرحله در 3 صورت سایت به شما اجازه میدهد با معرف جدید، ثبت نام مجدد کنید؛

الف) بلاک خرید باشید.
ب) از تاریخ آخرین ماهی که حداقل خرید را در آن داشته اید (مین تین مشخص شده توسط شرکت) سه ماه گذشته باشد. (ماهی که در آن خرید داشته اید محاسبه نمی شود)
ج) از ماهی که در آن درخواست نمایندگی تان تایید شده، 3 ماه شمسی گذشته باشد و خرید نداشته اید. (با احتساب ماهی که در آن درخواست نمایندگی تایید شده است)

مشتری ترجیحی: اگر از تاریخ آخرین خرید 30 روز بگذرد، گزینه تغییر معرف در میز کار فعال شده و می توانید از طریق حساب کاربری خود، معرف را تغییر دهد.

نکته: این در صورتی است که کاربر از هیچگاه نماینده فروش نبوده باشد. اگر حتی یک روز نیز نماینده فروش بوده باشد، بایستی سه ماه بگذرد تا گزینه تغییر بالاسری در میز کار فعال شود.

 

 

مشتری: اگر از تاریخ  ثبت نام 30 روز بگذرد و درخواست نمایندگی داده نشود، جایگاه کلا حذف شده و میتوانید با معرف جدید مجددا ثبت نام کنید.

نکته: اگر نماینده فروش بوده و سپس فسخ کرده و سمتتان مشتری شده باشد، اجازه تغییر بالاسری ندارید. ابتدا باید سمت خود را مشخص کرده (مشتری ترجیحی یا نماینده فروش) سپس با توجه به توضیحات فوق برای تغییر بالاسری اقدام نماید.


http://panberes.ir/blog/post/48001

  ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

 تلفن گویا : 87118