طبق آخرین اعلام وزارت محترم بازرگانی، ازاین پس کلیه مجوزهای برگزاری جلسات، سمینارهای آموزشی و هر آنچه که نیازمند معرفی نامه از جانب شرکت pisc ...

طبق آخرین اعلام وزارت محترم بازرگانی، ازاین پس کلیه مجوزهای برگزاری جلسات، سمینارهای آموزشی و هر آنچه که نیازمند معرفی نامه از جانب شرکت pisc   به محل مربوطه می باشد دراین چرخه ی فرآیند قرار خواهد گرفت:

ارسال درخواست زیر مجموعه به لیدر جهت تائیدیه لیدر
ارسال تائیدیه لیدر به شرکت
تهیه و تنظیم معرفی نامه توسط شرکت و ارسال آن به وزارت بازرگانی
ارسال معرفی نامه نهایی از سمت وزارت بازرگانی برای ارگان و یا سازمان مربوطه جهت برگزاری مراسم.
خواهشمند است با در نظرگرفتن روند سلسله مراتب اداری درخواست خود را 10روز زودتر از برگزاری جلسات اعلام نمایید.

شرکت P.I.S.C


http://panberes.ir/blog/post/34001

  ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

 تلفن گویا : 87118