سوالات متداول

سوالات متداول

 مرتبط با قوانین و مقررات ملی

 مرتبط با قوانین و مقررات داخلی

 


سوالات متداول

 

*آیا می‌توان به هر میزان خرید کرد یا حداقل خرید وجود دارد؟ 

 امکان ثبت خرید بر اساس هر میزان نیاز وجود دارد و هیچ اجباری به خرید مازاد بر نیاز نیست اما جهت در یافت پورسانت مجموعه ای ثبت خرید به مقدار شرط واجد صلاحیت (100 هزار تومان) دریافت پورسانت گروهی وجود دارد.

*آیا شرکت PISC مجوزهای لازم جهت فعالیت را اخذ کرده است؟

با مراجعه به بخش مجوزهای وب‌سایت می‌توانید کلیه مجوزهای لازم جهت فعالیت من‌جمله پروانه کسب بازاریابی شبکه‌ای، مجوز فعالیت شعب و گواهی ثبت برندها را مشاهده نمائید.

 

 

*آیا استراتژی‌های فروش در هنگام ثبت‌نام را باید گزارش کنیم و یا مربوط به خود بازاریابان است؟ 

مطابق آیین نامه ثبت نام رایگان و امکان فعالیت و آموزش برای بازاریابان رایگان می باشد.نام لیدر های ترویج دهنده استراتژی را جهت بررسی همراه با نام شرکت گزارش دهید.گفتنی است جهت فعالیت بازاریابی شبکه ای می بایست مقررات آیین نامه را مطالعه کنید.
 

*نحوه اطلاع از شعب دارای مجوز و محصولات شرکت‌ها چگونه است؟

در وب‌سایت نتورک مارکتینک با نشانی networkmarketing.mimt.gov.ir و وب‌سایت ایران هشدار با نشانی http://iranhoshdar.ir در این خصوص و همچنین محصولات مجاز به عرضه می‌توانید مجوزهای مربوط به شرکت را مشاهده نمائید.

 

*لغو جایگاه به صورت یک‌طرفه از جانب شرکت بدون اطلاع بازاریاب، از نظر قانونی درست است؟ 

شرایط تعلیق یا فسخ جایگاه تجاری بازاریابی شبکه ای در مقررات عمومی یا داخلی یا طرح درامدی شرکت ها اطلاع رسانی شده است. لذا اگر خارج از موارد مذکور نسبت به حقوق شما اجحاف انجام شده است با مستندات از طریق ارسال پست به info@mlmbook.ir  جهت بررسی و ارجاع اقدام نمایید.

*نحوه انجام بازخرید کالا چگونه است؟  

مطابق با مقررات آیین نامه موضوع ماده 87 با فسخ جایگاه و تحویل کالا به شرکت امکان پذیر خواهد بود. جهت اطلاع رسانی از نحوه دریافت و استرداد مبلغ به بخش قوانین و مقررات PISC مراجعه نمائید.

 

 
 

 


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.