آموزش ثبت نام مجدد

آموزش ثبت نام مجدد:

در صورت فسخ قرارداد، برای شروع مجدد فعالیت، بایستی از طریق گزینه "ثبت نام مجدد" اقدام نماید.

برای این منظور باید گزینه مربوطه را در میز کار انتخاب تا صفحه ثبت نام مجدد برای شما نمایش داده شود.

 

در صفحه ثبت نام مجدد، رمز عبور خود و کد ملی معرفتان (در صورتی که می خواهید معرف جدید ثبت کنید کد معرف جدیدتان) را ثبت کرده و گزینه ثبت نام مجدد را بزنید.

نکته: در صورتی که بلاک خرید بوده و یا از آخرین ماهی که در آن خرید بالای 100 هزار تومان نداشته اید سه ماه شمسی گذشته باشد، میتوانید هنگام ثبت نام مجدد بالاسری خود را نیز تغییر دهید. برای تغییر بالاسری تنها لازم است در بخش کد معرف، کد معرف جدید خود را وارد کنید.

توجه داشته باشید بعد از طی این مراحل، حساب کاربری شما از وضعیت "فسخ کامل" به وضعیت "فعال" تغییر وضعیت داده می شود اما سمتتان همچنان مشتری می باشد. بنابراین در صورتی که می خواهید مشتری ترجیحی شوید گزینه "ثبت نام مجدد به عنوان مشتری ترجیحی" و در صورتی که می خواهید نماینده فروش شوید گزینه "درخواست نمایندگی" را در میز کار انتخاب نمایید.

 


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.