راهنمای استفاده از صفحه پروفایل اختصاصی

این آیتم مخصوص دارندگاه رده مروارید به بالا می باشد که با انتخاب آن ، گزینه "صفحه رسمی پروفایل من"  در میز کار فعال می شود.

با انتخاب گزینه فوق، وارد بخش ثبت اطلاعات می شویدو بایستی مشخصات خود را وارد کنید.

در اینجا همچنین شما بایستی نام اختصاصی صفحه خود را نیز انتخاب کنید. این نام در حقیقت آدرس صفحه شماست و می تواند شامل حرف و عدد باشد.

برای مثال اگر نام اختصاصی صفحه خود را (pisc96) انتخاب کنید، آدرس صفحه شما می شود؛

https://www.panberes.ir/@pisc96

نکته :دقت داشته باشید نام صفحه باید لاتین نوشته شود.

در ادامه باید میزان دسترسی به پروفایلتان را مشخص نمایید.

عمومی: با انتخاب این گزینه صفحه پروفایل شما برای همه قابل مشاهده می باشد. (حتی کسانی که عضو پنبه ریز نیستند)

همه پنبه ریزی ها: صفحه پروفایل تنها برای اعضای سایت پنبه ریز قابل مشاهده می باشد.

فقط اعضای زیرمجموعه: تنها سازمان خودتان می توانند پروفایل را مشاهده نمایند.

هیچکس: با انتخاب این گزینه صفحه کاربری از دسترسی همه خارج شده و تنها برای خودتان قابل مشاهده می باشد.

سپس در آخر اطلاعات را ثبت کنید.

پس از ثبت شما دارای یک آدرس اختصاصی و یک صفحه پروفایل مانند زیر می باشید؛

 


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.