راه اندازی کسب و کار شخصی

راه اندازی کسب و کار شخصی

بیشتر بخوانید


earn skill

کسب مهارت

بیشتر بخوانیدبازاریابی شبکه ای چیست ؟

عبارت بازاریابی شبکه‌ای اولین بار در سال ۱۹۸۲ از طریق کتاب مگاترندز (Megatrends) نوشته جان نسبیت (John Nesbit) همه‌گیر شد.

بیشتر بخوانید


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.